Om oss

Bli bedre kjent med oss

Dette er NUNS

Næringsselskapet i Nore og Uvdal kommune ble etablert som andelslag 15. august 2007 for utvikling, fellesskap og optimisme i kommunen. Virksomheten er finansiert av næringslivet, prosjektdeltakelse og tjenestesalg til kommunene. Vi har tett samarbeid med både næringsliv, destinasjonsselskaper, kommuner, næringsselskap og næringshager.

Det vedtatte formålet for Næringsselskapet er å arbeide for en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Videre skal selskapet være et støtteapparat som skal bistå sine medlemmer med å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Selskapet skal drives med et ideelt, og ikke-økonomisk formål.

Dette betyr at Næringsselskapet har en tosidig oppgave. Den er for det første å initiere og delta i samfunnsutvikling i nært samarbeid med kommunen, herunder å markedsføre destinasjon Uvdal – og for det andre å bistå eksisterende og nye bedrifter innen bedriftsutvikling, rådgivning og opplæring.

Datterselskapet Nore og Uvdal Utvikling AS (NUU) ble etablert 3. februar 2009, der blant annet Næringsselskapets kommersielle virksomhet som turistkontor og booking drives. På en ekstraordinær generalforsamling i NUU 3. mars 2010 ble det vedtatt en aksjeutvidelse og endring av firmanavn til Numedal Næringshage AS, et selskap som i 2015 fusjonerte med Næringshagen i Kunstnerdalen til Buskerud Næringshage.

Næringsselskapet er i dag eid av 70 lokale bedrifter, som både får delta i et fellesskap og som virker som et felles talerør mot kommune, fylke og stat.

Ansatte

Lær mer om oss! Næringsselskapet i Nore og Uvdal kommune jobber for utvikling, fellesskap og optimisme.

Jon Vegar Persen

Daglig leder

Telefon: 452 92 491
E-post: jon@uvdal.no

Lær mer om oss! Næringsselskapet i Nore og Uvdal kommune jobber for utvikling, fellesskap og optimisme.

Nina Eilén Kristiansen

Administrasjonsansvarlig

Telefon: 955 53 282
E-post: nina@uvdal.no

Ditt navn?

Sommervikar

Telefon: 32 74 13 90
E-post: post@uvdal.no

Klima, miljø og arbeidsmiljø

Nore og Uvdal Næringsselskap er opptatt av gjennomsiktighet, og vi deler gladelig vår informasjon om vårt fotavtrykk. Vi er i prosess om resertifisering som Miljøfyrtårn, og jobber mot merket for bærekraftig destinasjon i Numedal.

I 2022 har vi vært delaktige i flere prosjekter for å styrke arbeidet rundt bærekraft:

 • Attraktiv Boligutvikling
 • Flytte på hytta
 • Ungt Entreprenørskap
 • Miljøfyrtårnsatsning
 • Forstudie bærekraftig næringsutvikling i fjellandbruk, utmark og kulturlandskap
 • GNIST – Kvinnekraftverk
 • Infrastrukturtiltak (skilting)
 • Løypekjøring og innsamling av løypemidler
 • Kommunale planprosesser
 • MittPunkt / Hjembygda
 • Forstudie – Besøkssenter Hardangervidda
 • Forprosjekt – Mennesket og reinen
 • Reiselivssamarbeid i Numedal
 • Yrkesmesse for Flyktninger
 • Numedalskonferansen
Lær mer om oss! Næringsselskapet i Nore og Uvdal kommune jobber for utvikling, fellesskap og optimisme.

Samarbeidspartnere

 

Nyheter