Digitale flater

Synlighet = salg

Nøkkelinformasjon

Utfører: Nore og Uvdal Næringsselskap
Finansiering: Selskapsavtaler, serviceavgift, nettavtaler, kommunale tilskudd, offentlige tilskudd
Varighet: Fortløpende

Nore og Uvdal Næringsselskap jobber med mange digitale flater for å fremme synlighet for ulike målgrupper. En av fordelene med å ha flere digitale flater, er at innhold enkelt kan krysspubliseres og gi økt synlighet.

NUNS.no
Næringsselskapets egne nettsider er det nyeste tilskuddet til våre digitale flater. Her ønsker vi å gi mer informasjon om pågående prosjekter, aktuelle samlinger og aktiviteter for næringslivet og generell informasjon om Næringsselskapet som samvirkeforetak.

Uvdal.no
Nettsiden ble fullstendig redesignet fra bunn i 2022, og vi jobber fortløpende med videreutvikling. Nettsiden er et spleiselag: Andelseiere og samarbeidspartnere som ønsker synlighet, må være med i fellesskapet og delta i finansiering av markedsaktiviteter og videreutvikling.

VisitNorway
VisitNorway er en viktig portal for å sikre internasjonal trafikk, og vil i tiden fremover være et viktig satsningsområde for destinasjon

Skisporet
Næringsselskapet forvalter Nore og Uvdals tilgang til Skisporet, en svært viktig kanal for informasjon om løypekjøring

UT.no
UT.no er en tjeneste fra Den Norske Turistforening som synliggjør turforslag, hytter, løyper og stier.

Sosiale medier
Næringsselskapet er involvert i en rekke kanaler for synlighet på sosiale medier, blant annet:
Uvdal: Instagram / Facebook
Rødberg Sentrum : Instagram / Facebook
Nore og Uvdal Næringsselskap: Facebook
Fentetrøkket: Instagram / Facebook
VisitHardangervidda: Facebook
Hytte i Numedal: Facebook

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker et samarbeid om drift av nettisde eller sosiale medier!

Post@nuns.no