Forum og møteplasser

Våre forum danner møteplasser for nettverking,
faglig og sosialt påfyll mellom medlemmer.

Forum for reiseliv

Forum for reiseliv er en møteplass for reiselivsaktører for å fremme samarbeid og styrke områdemarkedsføring. Forumet er en viktig del av reiselivsutviklingen vår, og har sterk styring på hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

Neste møte er 15. juni 2023! Andelseiere og samarbeidspartnere blir invitert. Tør du gå glipp av dette?

Eksempel på forum og møteplasser i Nore og Uvdal kommune.

Forum for bygg og anlegg

I løpet av kort tid vil vi starte et eget forum for bygg- og anleggsbransjen! Her vil det være muligheter for å diskutere felles utfordringer, utforske nye samarbeidsplattformer og gi innspill til hvordan Nore og Uvdal Næringsselskap skal kunne bistå bransjen i tiden fremover. Invitasjon sendes til alle andelseiere. Kontakt oss dersom du vil være med på laget!

Forum for handel og service

Hvordan kan handel og service jobbe tettere for mer levende sentrum, bedre aktiviteter og bedre felles synlighet? I løpet av kort tid vil vi starte et eget forum for handel og service! Her vil det være muligheter for å diskutere felles utfordringer, utforske nye samarbeidsplattformer og gi innspill til hvordan Nore og Uvdal Næringsselskap skal kunne bistå bransjen i tiden fremover. Invitasjon sendes til alle andelseiere. Kontakt oss dersom du vil være med på laget!

Eksempel på forum og møteplasser i Nore og Uvdal kommune.

VENNEPunktet

VENNEpunktet er en uformell møteplass som har blitt skjenket i gave fra kommunen til kvinnene i bygda. Dette betyr at du når som helst kan booke lokalene gratis for å ha arrangementer rettet mot kvinner!

Her kommer det flere
spennende punkter – følg med!