Booking

Alle tilbud rett i lomma

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Utfører: Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Finansiering: Delvis finansiert gjennom oppdragsavtale, delvis egenfinansiering
Varighet: 2022 – ?

Vi jobber for å etablere en overordnet bookingløsning i samarbeid med 4 piloter innenfor reiseliv: Langedrag Naturpark, Vasstulan 1100, Torsetlia og Uvdal Skisenter. Arbeidet har som mål å øke salg, både i form av økt effekt av markedsføringsarbeid og i form av mersalg. Det skal være mulig å enkelt booke både overnatting, aktiviteter og arrangementer i samme løsning, og vi har en svært dyktig samarbeidspartner som jobber for å tilrettelegge de tekniske løsningene for integrasjoner og egentilpasninger.

Vi er for øyeblikket i pilotfasen, og skal implementere løsningen på digitale flater innen utgangen av mai.