Produkter

Få fullt utbytte av samvirket!

Kartleggingssamtale

Hvis du er usikker på hva vi kan bistå med, men ønsker en gjennomgang av hvordan vi kan medvirke til å avlaste, effektivisere, markedsføre eller bistå din bedrift, tar vi gjerne en uforpliktende kartleggingssamtale. Send oss en henvendelse, så møtes vi gjerne – enten hos deg eller hos oss.

Vi tilbyr ulike produkter. Bestill gjerne en kartleggingssamtale for å få oversikt over hvordan vi kan bistå din bedrift.

Savner du noe? Vi strekker oss langt for at våre eiere skal få bedre lønnsomhet, og er åpne for å samarbeide på nye måter. Har du ønsker og behov som du ikke finner løsning på her, så finner vi en løsning sammen!

Våre produkter

Drift av sosiale medier

I Næringsselskapet har vi lang erfaring med drift av sosiale medier, og vi kan hjelpe deg med å oppnå bedre synlighet for ditt publikum. Kontakt oss gjerne for å fortelle mer om dine behov og dine kunder, så finner vi den beste løsningen sammen.

Bistand med arrangementer

Det er krevende å avholde arrangementer! Det er mange praktiske og tekniske løsninger som skal på plass; det må tas avgjørelser både innenfor markedsføring, budsjetter, underholdning og billettsystemer. Kanskje burde du søke tilskuddsmidler, og kanskje må du avklare sponsorbehov, tidsrammer, prosjektgrupper og involveringsprosesser. Vi kan hjelpe deg med å få ditt arrangement til å bli bedre! Ta kontakt, så finner vi en løsning!

Ny nettside

Vi samarbeider med flere aktører for å bistå deg med digitalisering, og kan finne gode løsninger for din bedrift. Trenger du en nettside som er tilpasset U-profilen eller en helt ny nettside med profesjonell support og innovative løsninger, da kan vi bistå deg!

Rekruttering

Vi hjelper deg med å finne din neste kollega! Mange små og mellomstore bedrifter trenger bistand til å skrive stillingsutlysninger, markedsføre stillinger eller ønsker at vi skal benytte vårt nettverk til å finne riktig kompetanse til sin bedrift. I år har vi i samarbeid med Nore og Uvdal kommune også en rekrutteringsturné, der vi reiser ut til potensielle nye innbyggere og selger inn stillinger og boliger i Nore og Uvdal. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du trenger hjelp!

Booking-løsning

Næringsselskapet har for tiden et pilotprosjekt der vi jobber frem en bookingløsning som kan benyttes av reiselivsbedrifter i Numedal. Du kan følge prosjektet her: Booking!

Så snart vi er gjennom pilotperioden, vil vi invitere flere til å delta i samarbeidet.

Annonseplass på skilt

Næringsselskapet har totalt 3 annonseplasser som kan benyttes til å fremme aktiviteter, arrangementer og området vårt. Disse befinner seg henholdsvis på Dagalifjell, i Tunhovd og ved Åsly. Bannerne produseres i samarbeid med Reklamemakeriet. Er du interessert i å benytte løsningen? Send oss en henvendelse!

Prosjekter

Det kan være krevende å drive prosjekter – både tidsmessig og kompetansemessig. Vi kan hjelpe deg hele veien – fra idé og skisser til endelig produkt. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale der vi kan snakke om hvordan vi kan bistå, hvordan det kan finansieres og hvordan vi kan gjøre din hverdag litt enklere.

Tilskudd – bistand

Det er ikke alltid like enkelt å få tilskudd, og det er flere momenter som må vurderes i forhold til rapportering, egeninnsats, bagatellmessig støtte og ikke minst: Hvor skal du søke? Vi kjenner til mange tilskuddsordninger, og kan hjelpe deg i mål. Kontakt oss, så tar vi en uforpliktende samtale!