Sponsormerke 2024

For deg som vil bidra og bli stolt sponsor av skiløypene.

Nøkkelinformasjon

Oppsummert: Eget sponsormerke for aktører som bidrar til å finansiere løypekjøring
Pris: 5000,- / evt. frivillig høyere sum
Fordeling: Fordeling etter vedtatt fordelingsnøkkel. Bidragsytere kan også velge ut eget løypelag de ønsker å støtte

Å kjøre skiløyper er en øvelse
Det er å kjøre skiløyper er en krevende øvelse. Ikke bare krever det enorme mengder med erfaring, planlegging, dugnadsarbeid, samarbeid, vedlikehold og maskineri, men økonomien for løypelagende blir stadig vanskeligere. Når løypemaskinen går på en solfylt vinterdag, og alt vi kan se er trikkeskinner inn i horisonten, ligger det mer bak: Grunnarbeid i sommerhalvåret med uthogging, planering, drenering, klopper, beitepussere og tilsåing. Planlegging gjennom grunneieravtaler, kommunale planer, særlover, trasévalg og søknader. Deretter skal det kjøres grunnsåle, spor og løyper. Løypekjørerne må dessuten gjøre fortløpende risikovurderinger basert på vær og vind, snømengde og HMS-krav, gjennomføre vedlikehold av maskiner og gi informasjon ut om kjørte løyper.

Bli sponsor!
Nå kan du enkelt bli med på å skape flotte turopplevelser i Nore og Uvdal. Meld deg på, så sender vi deg en giro som kan benyttes til innbetaling av løypemidler. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut dette skjemaet. Du kan selv velge hvor mye du ønsker å bidra med, og det fysiske sponsormerket sendes ut dersom dere har bidratt med 5000,- eller mer.

Hva skjer så?
Når giro er usendt og betalt, sender Næringsselskapet ut sponsormerket i posten. Sponsormerket kan klistres på butikkvinduer, bilvinduer eller annen relevant plattform som er synlig for dine kunder.