Forprosjekt: Kvinnekraftverk

Hvordan kan kvinnekraftverk bli like viktig som vannkraftverk for Nore og Uvdal kommune?

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Vår rolle: Prosjektleder
Finansiering: Finansiert gjennom oppdragsavtale
Varighet: Sluttført 31.10.2022

Nore og Uvdal kommune ble i 2022 valgt ut som Gnist-kommune. Gnist er Nordic Edge og DOGA sitt innovasjonsprogram for kommuner som ønsker å jobbe med steds- og næringsutvikling på nye måter. Utfordringen i denne sammenheng er hvordan Nore og Uvdal skal jobbe for å bli mer attraktiv, spesielt for kvinner. Vi har en av landets laveste kvinneandeler. Hvorfor er det slik?

Gnist-arbeidet har blitt gjennomført med mange samarbeidsaktører: Doga, Nordic Edge, Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap, Buskerud Næringshage, Viken fylkeskommune, Pir II, Growlab, AN:NA Design, Bygda 2.0 og Andrea Gamst. Aller viktigst er kanskje likevel innbyggerne: Kvinnenes stemmer.

Det har blitt gjennomført intervjuer, det har blitt ført Bygdedagbøker og walk’n’talks og vi har holdt en skikkelig Kick-Off fest med tilhørende workshop.

Vi mener arbeidet er så viktig, at vi har tatt med kvinnefokuset inn i designet av vår nye logo.