Flytte på hytta

En digital veileder

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Utfører: Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Finansiering: Finansiert gjennom oppdragsavtalen
Varighet: Sluttført 23.09.2022

Dersom du har gjort deg tanker om å flytte på hytta i Nore og Uvdal kommune, har du kommet til rett sted. Næringsselskapet har i samarbeid med byggesak og Friis Arkitekter laget en digital veileder for hvordan du kan gå frem for å sende søknad om bruksendring.

Det er 4 ting som må være på plass før du starter søknadsprosessen.

  • Veien til hytta må være vinterbrøytet.
  • Hytta må ha innlagt vann.
  • Hytta må ha en avløpsløsning som tilfredsstiller krav til en bolig.
  • Du må ønske å bytte bostedsadresse til Nore og Uvdal kommune.

Hvis dette er i orden, kan du starte på prosessen!

Se hele veilederen her: uvdal.no/hytta