Besøkssenter Hardangervidda

Konsepter for et nasjonalt besøkssenter Hardangervidda

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Vår rolle: Deltaker i prosjektgruppen
Finansiering: Finansiert gjennom oppdragsavtalen
Varighet: Juli 2022 til januar 2023

Forstudien Besøkssenter Hardangervidda på Rødberg 2022 har følgende mål:

  • Konkretisere et konseptforslag med innhold og tenkt beliggenhet for besøkssenter Nore og Uvdal. Det er viktig her å se på hvordan besøkssenteret på Rødberg kan komplementere Skinnarbu og Eidfjord
  • Utvikle Numedal som vertskap for Hardangervidda.
  • Forankre arbeidet både blant lokalbefolkningen, politikerne og næringsaktører.
  • Beskrive forprosjektet som må på plass før endelig beslutning kan skje.

Forstudiet er sluttført, og mulighetene er mange! Et viktig aspekt for veien videre, er sambruk med skoler, arbeidsplasser i sentrum og kommunehuset med tanke på lunsjfasiliteter, større møterom og sosiale begivenheter. Det er også naturlig å se et eventuelt besøkssenter i sammenheng med utvikling av et mulig flerbrukshus.